Thư Cảnh Báo Đến Người Lao Động và Các Đối Tác

Thư cảnh báo đến người lao động và các đối tác

Thư cảnh báo

Kính gửi: Tất cả các bên có liên quan

Đầu tháng 7 năm 2016, Công ty Greencanal có ký hợp đồng tư vấn phát triển kinh doanh với ông Trương Văn Dũng, theo đó ông Dũng có trách nhiệm tư vấn cho ban lãnh đạo công ty một số vấn đề liên quan đến nhân lực, marketing phát triển thị trường.

Trong hợp đồng tư vấn không cho phép ông Dũng nhân danh đại diện cho công ty trong việc đứng ra giao dịch, ký kết hợp đồng tuyển dụng nhân sự hoặc giao dịch, ký kết các hợp đồng với các bên thứ ba khác. Tuy nhiên đến hôm nay Công ty đã phát hiện ra là ông Dũng đã nhân danh công ty tuyển dụng và hứa hẹn với rất nhiều người lao động và/hoặc các đối tác khác mà chưa được sự đồng ý của Công ty. Hành vi này của ông Dũng là trái với cam kết trong hợp đồng tư vấn gây tổn hại tới uy tín của Công ty.

Vì vậy, nay, bằng công văn này Công ty xin tuyển bố, Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến việc tuyển dụng nhân viên hoặc hứa hẹn ký kết các hợp đồng giao dịch mà ông Dũng đã thực hiện.

Trân trọng thông báo.

Scroll to Top
Liên hệ