QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI ÔNG TRƯƠNG VĂN DŨNG CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TM&DL GREENCANAL VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GREENCANAL VIỆT NAM V/v chấm dứt Hợp đồng tư vấn Ngày 20/07/2016, Giám đốc công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GREENCANAL VIỆT NAM quyết định Chấm dứt hợp đồng tư vấn đối với ông Trương Văn Dũng. Nội dung quyết …

QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI ÔNG TRƯƠNG VĂN DŨNG CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TM&DL GREENCANAL VIỆT NAM Read More »