QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI ÔNG TRƯƠNG VĂN DŨNG CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TM&DL GREENCANAL VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GREENCANAL VIỆT NAM

V/v chấm dứt Hợp đồng tư vấn

Ngày 20/07/2016, Giám đốc công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GREENCANAL VIỆT NAM quyết định Chấm dứt hợp đồng tư vấn đối với ông Trương Văn Dũng.

Nội dung quyết định:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng tư vấn số: 01 đối với ông Trương Văn Dũng.

Do :

  • Không cung cấp được thông tư vấn phù hợp để xử lý các vấn đề kinh doanh khi thực địa tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Thuận. Không đưa ra được nhận xét đánh giá tình hình kinh doanh khi đi thực địa.
  • Không đủ năng lực phẩm chất để tiếp tục tư vấn cho lãnh đạo công ty, trong đó không tuyển được nhân viên gấp như đã hứa.
  • Không thực hiện được kế hoạch như đã hứa, có dấu hiệu vi phạm luật lao động nước CHXH CN Việt Nam về lao động và chế độ lao động, có thể làm giảm uy tín của công ty.
  • Không đủ năng lực thực hiện các phỏng vấn cơ bản.
  • Không thực hiện đúng yêu cầu do công ty đặt ra.
  • Không đảm bảo thực hiện hợp đồng đúng với giá trị tài chính như chi phí do công ty đã thanh toán.

Điều 2: Các nghĩa vụ và quyền lợi giữa Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GREENCANAL VIỆT NAM và Ông Trương Văn Dũng được thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các ông, bà Trưởng các phòng, Ban trực thuộc Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Nhật Úc và Ông Trương Văn Dũng có trách nhiệm làm việc với công ty về thanh lý hợp đồng liên quan đến chi phí. Và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC 

                                                CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
                                                                     GREENCANAL VIỆT NAM

   NGUYỄN ĐẠI QUYẾT

                                                                        (đã kí và đóng dấu)

Scroll to Top
Liên hệ