thư cảnh báo vi phạm hợp đồng lao động

Thư Cảnh Báo Đến Người Lao Động và Các Đối Tác

Thư cảnh báo đến người lao động và các đối tác Thư cảnh báo Kính gửi: Tất cả các bên có liên quan Đầu tháng 7 năm 2016, Công ty Greencanal có ký hợp đồng tư vấn phát triển kinh doanh với ông Trương Văn Dũng, theo đó ông Dũng có trách nhiệm tư vấn …

Thư Cảnh Báo Đến Người Lao Động và Các Đối Tác Read More »